język migowy

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 19 grudnia 2023 r. o godzinie 17:15 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Zamknięcie posiedzenia


Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Adrianna Olczak

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy