język migowy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 grudnia 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 8 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. Omówienie spraw związanych z prowadzonymi aktualnie kontrolami
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 

/-/ Maciej Żukowski

 

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy