język migowy

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Omówienie i zaopiniowanie Budżetu gminy na rok 2024
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki

     Komunalnej  i Finansów

                                                                      /-/ Grzegorz Matysiak

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy