język migowy

Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Opublikowano:

Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 7 grudnia 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Brwinów na rok 2024 w zakresie prac obu komisji.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


        Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
     Rady Miejskiej w Brwinowie
       /-/  Małgorzata Kucharska

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy