język migowy

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych gminy Brwinów w 2023 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki

     Komunalnej  i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy