język migowy

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 25 września 2023 r. o godz. 16:30 w Świetlicy w Otrębusach przy ul. Krótkiej 10

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Świetlice socjoterapeutyczne - informacja o ofercie wspierania rodziny.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy