język migowy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 września 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.


Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. Omówienie spraw związanych z bieżącymi kontrolami
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 roku
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy