język migowy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 sierpnia 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z bieżącymi kontrolami
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy