język migowy

LXVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 18:15, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany uchwały nr LVIII.681.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
2023-2034 (RM.0006.802.2023);
3.2. zmian w uchwale budżetowej nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. (RM.0006.803.2023);

4. Zamknięcie sesji.


W i c e p r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie  

             Marek Winiarski       

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy