Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 11 stycznia 2016 r. o godzinie 18:15 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu
 
/-/ Małgorzata Kucharska