Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 stycznia 2016 r. o godzinie 19:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu

/-/ Małgorzata Kucharska