Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 stycznia 2016 r. o godzinie 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Opracowanie planu pracy Komisji  na 2016 rok.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Edyta Lenart