Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 5 grudnia 2022 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na LVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.