brwinowNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 6 lipca 2022 r. zwołuję LII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 roku (piątek) o godz. 8:30, w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 4 lipca 2022 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji która odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 1700 w Pałacu przy ul. Pałacowej 1 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 czerwca 2022 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.