Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 19 stycznia 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 18 stycznia 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 16.00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 18.30 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.