Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 listopada 2022 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów sala. nr 8 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 21 listopada 2022 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.