Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 września 2022 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 26 września 2022 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

LIV Sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 27 września 2022 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.