Zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.


Czytaj ...    |    Projekty uchwał ...

Biuro Rady Miejskiej informuje, że termin posiedzenia Komisji Skarbu został przeniesiony z dnia 7 grudnia na 10 grudnia, na godzinę 18:30.
Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2012 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich oraz Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 5 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.