Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 marca 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 28 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 2 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 lutego  2023 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.