Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18 kwietnia 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 27 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 1630 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 28 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.