Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 roku (piątek) o godz. 18.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 4 marca 2013 r. o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul.Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 20 lutego 2013 r. o godzinie 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 21 lutego 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2013  roku o godz. 18.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.