Zaproszenie na posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 17 maja 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.  

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 13 maja 2013 r.   o   godz. 17.00  w   siedzibie  Urzędu  Gminy   przy
ul. Grodziskiej 12 w sali konferencyjnej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 06.05.2013 r. o godz. 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na  połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 7 maja 2013 r. o godz. 1930 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)