XXXVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w pokoju nr 5.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 20 maja 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 24 maja 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie Przedszkola nr 3 w Brwinowie przy ul. Słonecznej.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 13 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.