Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 23 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

brwinowNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 lutego 2022 r. oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku (środa) o godz. 18:30, w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 21 lutego 2022 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada w Żółwinie
ul. Szkolna 39.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 22 lutego 2022 r. o godzinie 17:30, w trybie zdalnym.