Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 17.00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 stycznia 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 08.30, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.