Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 12 lipca 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.