Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 roku o godz. 19.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 (posiedzenie wyjazdowe).

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 31 lipca 2013 r. o godz. 17.00 (posiedzenie wyjazdowe)

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 23 lipca 2012 r. o godz. 1830 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12. 

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 23 lipca 2012 r. o godz. 1830 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.