XLI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godzinie 17:15, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 18.00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 22 listopada 2021 r. o godz. 18.30 w Świetlicy w Kaniach Kanie ul.Piłsudskiego 55