Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 maja 2021 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 17.00 w formie zdalnej.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 25 maja 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w pokoju nr 5.