Pałac wzniesiony w 1936 r. dla rodziny Wierusz-Kowalskich w stylu nawiązującym do klasycystycznego. W rękach rodziny pozostawał do 1940 r. We wrześniu 1939 podczas i po bitwie pod Brwinowem parter Pałacu został zamieniony na szpital polowy. Po bitwie i zajęciu miasta Niemcy zlikwidowali szpital. Oba majątki (Brwinów i Grudów) konfiskuje niemiecki zarząd majątków rolnych (Liegenschaft). We wrześniu 1946 r. zniszczony i ograbiony do gołych ścian pałac przejęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Adaptacją i urządzeniem ośrodka kierował prof. Wittermann.