Urodził się 28 czerwca 1949 r. w Łazówku (powiat Sokołów Podlaski). Od 1956 r. mieszka w Brwinowie, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 i do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 (matura 1967 r.).

Urodził się 23 lutego 1939 r. w Brwinowie, gdzie mieszkał do końca wojny tj. do 1945 r., kiedy to wraz z mamą przeprowadzili się do Gdańska, do odnalezionego po wojnie ojca. W Gdańsku ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1959 r. został powołany do wojska. Studia ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Rybackim. Następnie podjął pracę w Gdańskim Urzędzie Morskim na stanowisku inspektora ds. rybołówstwa w obwodzie rybackim w Sztutowie. Od 1970 r. jest ponownie mieszkańcem Brwinowa. Kolejno podejmował pracę w Instytucie Zootechniki, w Ministerstwie Rolnictwa, a od 1991 r. w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Biurze Prezesa, każdorazowo na samodzielnych stanowiskach. W tym czasie w Monachium uzyskał certyfikat w zakresie prywatyzacji i polityki ekonomicznej. Jego sukcesy zawodowe były nagradzane przez Ministra Rolnictwa, m.in. za pracę nad nowelizacją ustawy o rybactwie śródlądowym. Nigdy nie należał do partii politycznej. 

Urodziła się 11 lutego 1938 r. w Brwinowie. Jest wnuczką Stanisława Kowalewskiego, pierwszego w niepodległej Polsce wójta Brwinowa, oraz córką Marii i Jana Prosnaków. W 1911 r. rodzina wprowadziła się do willi „Janina”, gdzie urodziła się Maria i tu mieszka do dziś. Do szkoły podstawowej chodziła w Brwinowie, następnie kontynuowała naukę w Grodzisku Mazowieckim oraz Warszawie, gdzie skończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1958 r. rozpoczęła pracę w gabinecie rękopisów biblioteki UW i tam pracowała przez całe swoje zawodowe życie, nawet po przejściu na emeryturę w 1997 r.

Rada Miejska w Brwinowie podjęła w dniu 30 sierpnia 1991 r. uchwałę o przyznaniu honorowego obywatelstwa gminy Brwinów uczestnikom bitwy pod Brwinowem w dniu 12 września 1939 r. Otrzymali je: Henryk Chełmiński, Janusz Ganicz, Andrzej Kanclerz, Czesław Kaznowski, Paweł Mojsa, Zdzisław Nazarewski, Włodzimierz Panas, Jan Panfil, Jan Pawlak, Stanisław Pątkowski, Konstanty Pędzikowski, Jerzy Szymczak, Szczepan Teodorczyk, Czesław Zagórski, Ryszard Zysek, Franciszek Gajowniczek, Feliks Kalicki, Mieczysław Konopiński, Jan Łuczak, Teodor Sławiński i Stanisław Woźniak.

ur. w 1918 r. w Dźwiniaczu Dolnym. Związany z Otrębusami od 1970 r., działał społecznie oraz angażował się na rzecz gazyfikacji Otrębus. Radny I kadencji i skarbnik Gminy Brwinów.
Honorowy Obywatel Brwinowa od 1992 r.  Zmarł w 1994 r.

ur. w 1927 r. w Warszawie. Niemal przez całe swoje życie związana była z Brwinowem. Przez wiele lat przewodniczyła brwinowskiemu kołu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i wybitnym znawcą historii miasta.

ur. w 1941 r., w latach 1987–1997 wicekurator oświaty. Na początku lat 90. przyczynił się do wybudowania nowego budynku LO w Brwinowie.
Honorowy Obywatel Brwinowa od 1994 r.

ur. w 1930 roku w Brześciu n. Bugiem. Od 1932 r. jest mieszkanką Brwinowa. Ukończyła liceum ogólnokształcące w Pruszkowie. Studia wyższe odbyła na Politechnice Warszawskiej, zdobywając tytuł inżyniera mechanika. Wieloletni członek i prezes TPB (przez 29 lat była członkiem Zarządu, przez 16 lat prezesem TPB). Wraz z Zarządem TPB doprowadziła do wpisania do rejestru zabytków parku przy zabytkowej Zagrodzie.