język migowy

Opłata lokalna za posiadanie psa

Opublikowano:

Każdy mieszkaniec gminy Brwinów posiadający psa jest zobowiązany do uiszczenia opłaty lokalnej. 

Każdego roku na stronie bip.brwinow.pl publikowane są uchwały regulujące wysokość opłat lokalnych. W przypadku opłaty za posiadanie psa stawka wynosi 50 zł na rok za psa niezachipowanego oraz 30 zł w przypadku psa, który posiada chip. Opłatę wnosi się do 15 maja każdego roku. Z opłaty zwolniony jest drugi i każdy kolejny pies, który znajduje się w gospodarstwie domowym. Uiścić można ją w kasie urzędu przy ul. Grodziskiej 12, przez inkasenta lub przelewem na numer konta Gminy Brwinów służący do opłat za udostępnienie danych, należności z tytułu podatków, opłat za czynsz itp.
Bank Spółdzielczy o/Brwinów, numer konta: 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

Uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie na rok 2024

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy