Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje dotyczące planów gospodarowania wodami. Swoje uwagi na temat projektów dokumentów można przesyłać do końca lutego 2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wydział Pozwoleń Wodnoprawnych Departament Środowiska informuje, że do końca lutego 2012 r. trwa I tura konsultacji społecznych związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami. Przedmiotem konsultacji są projekty dwóch dokumentów: "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych" oraz "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.kzgw.gov.pl).

Formularz do zgłaszania uwag, ułatwiający ich formułowanie i przesyłanie znajduje się na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce "konsultacje społeczne" - II cykl planowania gospodarowania wodami.

Uwagi należy przesyłać pocztą lub e-mailem na adres KZGW (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa; pgw(at)kzgw.gov.pl) lub RZGW w Warszawie (ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa; sekretariat(at)warszawa.rzgw.gov.pl) w terminie do 29 lutego 2012 r.


Znaki (at) w adresach e-mail należy zamienić na @