Osoby rozwijające biznes elektroniczny mogą ubiegać się o dofinansowanie. Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 24 lutego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin: 24 lutego 2012 r.
Miejsce: Warszawa, Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, Sala
Konferencyjna Tulip 2

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
- cele działania 8.2 PO IG
- podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie;
- na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości;
- wydatki kwalifikowane;
- procedura aplikacyjna;
- kryteria oceny wniosków;

Więcej informacji na: http://poig.parp.gov.pl/index/more/25630