Od 1 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. w całej Polsce po raz kolejny prowadzona będzie akcja „Weź paragon”. To właśnie paragon jest dowodem dokonania transakcji i może okazać się  niezbędny np. przy składaniu reklamacji lub zwrocie towaru. Klient powinien go otrzymać niezależnie od tego, co, za ile i gdzie kupuje.

Paragon to także dowód przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Wspomina o tym Andrzej Parafianowicz, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów:  Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym procesie mają także klienci, do których kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na wzmocnieniu  świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a drugiej potwierdza uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem.

Równolegle z akcją informacyjno-edukacyjną prowadzone będą działania mające na celu przypominanie sprzedawcom o obowiązku ewidencjonowania każdej transakcji na kasie fiskalnej. Będą prowadzone kontrole w zakresie rzetelności ewidencjonowania sprzedaży. W przypadkach naruszenia przepisów na nieuczciwych sprzedawców będą nakładane mandaty.  Obecnie najniższa kwota mandatu to 150 zł, a najwyższa - 3000 zł.
Akcje „Weź paragon” prowadzone są przez resort finansów od 2004 r. W ubiegłym roku w ramach akcji wakacyjnej pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej wystawili ponad 25 tys. mandatów na kwotę przekraczającą 6 mln. zł. Na Mazowszu wystawionych było blisko 1700 mandatów na niespełna 500 tys. zł.