język migowy

Wsparcie przedsięwzięć

Opublikowano:

Do 18 grudnia 2023 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” przyjmowane będą wnioski dotyczące wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć.

Wsparcie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych: do 70% w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 100% - w przypadku pozostałych podmiotów. Projekty powinny dotyczyć rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 50 tys. zł. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD (2 szt.) wraz z wymaganymi załącznikami. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca, ale w zakresie naboru wniosków, przygotowywania wniosku, przygotowania i złożenia dokumentów i załączników można liczyć na doradztwo pracowników biura LGD. Do 15 grudnia br. udzielają oni porad od poniedziałku do piątku w godz. 9–15 pod nt. tel. 22 724 58 90 lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

Więcej informacji: https://zielonesasiedztwo.pl/link

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy