W związku z remontem nawierzchni torowiska w dniach 5, 7-9 listopada br., w godz. 8:20-17:50 oraz 6 listopada w godz. 8:20-22:00 zamknięty zostanie dla ruchu pociągów odcinek Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska.

1.    Kursowanie pociągów WKD na relacjach do/z Grodziska Maz. w w/w okresie zostanie ograniczone do odcinka Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna według specjalnego rozkładu jazdy.
2.    W zamian za wycofane pociągi WKD na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska w dniach 5, 7-9 listopada w godz. 8:20-17:50 oraz w dniu 6 listopada w godz. 8:20-22:00 zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
3.    Kursy autobusów komunikacji zastępczej będą skomunikowane z pociągami WKD w punkcie przesiadkowym zlokalizowanym przy stacji “Podkowa Leśna Główna”.
4.    Rozkład jazdy dla pociągów na relacjach do/z Milanówka w w/w okresie nie ulega zmianie.
5.    Rozkład jazdy pociągów WKD poza okresami, w których obowiązują ograniczenia pozostaje bez zmian.
6.    W okresie obowiązujących wyłączeń autobusy komunikacji zastępczej będą wyruszać ze stacji “Grodzisk Maz. Radońska” o 5 minut wcześniej względem zwykłego rozkładu jazdy pociągów – 30 minut po każdej pełnej godzinie. Równocześnie odjazdy pociągów ze stacji „Warszawa Śródmieście WKD” w relacjach łączonych do Grodziska Mazowieckiego będą odbywać się o 10 minut wcześniej, tj. 10 minut po każdej pełnej godzinie.
7.    Przystanki autobusowej komunikacji zastępczej zostaną zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków kolejowych WKD na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska, za wyjątkiem przystanków:
- „Grodzisk Maz. Okrężna” – przystanek usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Na Laski i ul. Chodkiewicza w Grodzisku Maz. (przyst. PKS).
- „Brzózki” – przystanek usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Kazimierzowskiej i ul. Łąkowej w Milanówku.
- „Podkowa Leśna Zachodnia” (peron przystankowy dla kierunku grodziskiego) – przystanek usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Wrzosowej w Podkowie Leśnej.