Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Dla uczniów szkół podstawowych został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi- powiedz STOP upadkowi!”

W konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Zgłoszenia przyjmuje Placówka Terenowa KRUS w Błonie w terminie do 8 marca 2013 r.

Do 22 lutego 2013 r. szkoły podstawowe mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie plastycznym do Placówki Terenowej KRUS w Błoniu. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).