język migowy

Wyłożenie planu

Opublikowano:

Wyłożenie  do publicznego wglądu fragmentów projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz we wsi Krosna - Wieś, gm. Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Przedmiotem wyłożenia są fragmenty projektu planu:
- w zakresie części tekstowej - tekst planu zaznaczony czcionką koloru niebieskiego,
- w zakresie części graficznej - fragmenty obszarów, których granice oznaczono kolorem niebieskim na rysunku planu

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy