język migowy

Masz 14-19 lat? Nie możesz tego przegapić!

Opublikowano:

Ruszyła rekrutacja do II edycji programu Power4Future_lokalnie, który skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat zaangażowanej społecznie na terenie gminy Brwinów. Uczestnicy w zespołach zrealizują mini projekty pod wspólnym hasłem „Młodzież z mocą”.

Fundacja Formika Dzieciom, działająca od 2014 r. stworzyła program odpowiadający na rosnące zapotrzebowanie na inicjatywy wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla młodzieży na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie, na uczestnictwo w grupie rówieśniczej i wpływanie na lokalną społeczność. Program powstał w wyniku obserwacji popandemicznej rzeczywistości, która negatywnie odbiła się na młodzieży.
Specjaliści współpracujący z fundacją wyodrębnili obszary, w których widzą największy potencjał do pracy z młodzieżą i na tym oparli projekt:
• wzmacnianie potencjału osobistego w oparciu o mocne strony, talenty i wartości,
• rozwój ważnych, życiowych kompetencji dot. kluczowych umiejętności np. samodzielnego podejmowanie decyzji,
• towarzyszenie młodym w ich zmaganiach w roli mentora - uznanego przez młodzież za autorytet,
• włączenie młodzieży w lokalne projekty rozwojowe, społeczne lub charytatywne w celu zbudowania w nich przekonania o mocy swoich możliwości i mocy działania w grupie.
Projekt Power4Future_lokalnie skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat działających społecznie na terenie gminy Brwinów, którzy chcą rozwijać swój potencjał i kompetencje liderskie, nauczyć się jak kreować i realizować projekty społeczne dedykowane lokalnej społeczności.
W ramach projektu w sobotę 14 października 2023 r. uczestnicy wezmą udział w całodniowych warsztatach rozwojowych, konsultacjach, otrzymają wsparcie mentorów oraz stypendium wysokości 600 zł dla każdego realizowanego mini projektu.
W programie jest tylko 20 miejsc, zachęcamy więc do szybkiego podejmowania decyzji i rejestracji.

 
Zgłaszanie zespołów do 22 września 2023 r. poprzez wypełnienie formularza online - LINK

 
Więcej o programie na witrynie www.formikadzieciom.org.pl

plakat info

plakat nowy

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy