Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych na warsztaty dotyczące metod wspomagania rozwój dziecka. Warszataty odbędą się 27 listopada 2013 r. w godz. 16-17.30 w placówce przy ul. Wapiennej 2.


Program warsztatów:

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

                                        (mgr K. Jakimiuk)

  • Metody logopedyczne wykorzystywane z dziećmi niepełnosprawnymi

                                        (mgr O. Szadkowska)

  • Wady postawy. Gimnastyka korekcyjna

                                        (mgr C. Podgórny)

  • Usprawnianie manualne dziecka. Techniki plastyczne

                                        (mgr A. Bąbrych, mgr E. Wierzchowska)


Organizatorzy zapewniają w czasie warsztatów opiekę nad dziećmi. Zgłoszenia udziału w warsztatach: tel.692-231-860 mgr Olga Szadkowska