Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących integracji społeczno-zawodowej. Termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2014 r.