KRUS ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-VI pt. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”. Zgłoszenia do konkursu może dokonać szkoła do 10 marca 2014 r.

Placówka Terenowa KRUS Błonie zachęca do udziału w konkursie:
 
Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy. W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.
 
W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
 
Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.
 
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS (dla gminy Brwinów jest to placówka w Błoniu)
Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.
 
Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w jednostce terenowej KRUS 22 725 40 44.