Z uwagi na wystąpienie u żyjących w Polsce dzików przypadków afrykańskiego pomoru świń zostały opracowane odpowiednie wytyczne.