Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych przeznacza 23, 7 mln zł na wsparcie dla osób zwalnianych, przeznaczonych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.