język migowy

Sprzątanie ulic na mokro

Opublikowano:

Gmina Brwinów pozyskała z budżetu Województwa Mazowieckiego ponad 100 tys. zł na zamiatanie ulic na mokro. Sprzątanie odbywa się regularnie co miesiąc, do listopada. 

Czyszczenie ulic na mokro jest jednym z elementów ochrony czystości powietrza. Oprócz estetyki czyste ulice mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Raz w miesiącu począwszy od maja jezdnie oczyszczane są przez specjalistyczne pojazdy (zamiatarko-zmywarki), które sprzątają na drogach utwardzonych pas przykrawężnikowy z piasku, przerostów zieleni oraz odpadów. Ponieważ w pyle zalegającym na ulicach znajduje się duża ilość szkodliwych substancji, porządki prowadzone są na mokro. W czasie zmywania następuje oddzielenie cząstek brudu od nawierzchni, a następnie ich przemieszczenie przez wodę w kierunku do krawężnika, wówczas nieczystości spływają do studzienek kanalizacyjnych. Tak prowadzone działania przyczyniają się do zmniejszenia wtórnej emisji zanieczyszczeń, tzn. ograniczają wzbijanie się kurzu i pyłów, co korzystnie wpływa na jakość powietrza. Gmina Brwinów starała się o dofinansowanie zewnętrzne na utrzymanie czystości, a uzyskane środki zostały przeznaczone na zamiatanie na mokro łącznie 115 km dróg. Zamówienie realizuje firma Fagus Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi 163 350 zł. Zadanie pn. „Czyszczenie mechaniczne ulic na mokro na terenie gminy Brwinów” zostało współfinansowane w wysokości 122 512 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Sprzątanie ulic na mokro
Sprzątanie ulic na mokro
Sprzątanie ulic na mokro
Sprzątanie ulic na mokro
Sprzątanie ulic na mokro
Sprzątanie ulic na mokro

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy