Do 17 lutego 2015 r. wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoje propozycje projektów związanych z systemami ciepłowniczymi. Pozwoli to na późniejsze skorzystanie ze środków POIŚ Priorytet 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych.