Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze oraz społeczne na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia można nadsyłać do 31 października br.

W XVI edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane na obszarach wiejskich, a także w miastach do 20 tys. mieszkańców w 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r.Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Konkurs jest organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z instytucjami i organizacjami, przedstawicielami mediów oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.

Patronat nad XVI edycją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny – Telewizja Polska S.A. – Redakcja Audycji Rolnych oraz redakcje: Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika i magazyn Farmer oraz Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy.

Informacji na temat konkursu udzielają: Agnieszka Woszczek tel. 22 729 66 34-38 wew. 116 oraz Justyna Piluch tel. 22 729 66 34-38 wew. 140
Więcej informacji można też znaleźć na stronie:
http://www.cdr.gov.pl/