język migowy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 27 czerwca 2023 r. o godzinie 18:15 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy