język migowy

Pokonują bariery niepełnosprawności Lady D. i Gentleman D.

Opublikowano:

Wyjątkowe osobowości – kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnościami, których działalność zachwyca i inspiruje – mogą starać się o tytuły Mazowieckiej Lady D. i Mazowieckiego Gentelmana D.

Konkurs organizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Czas na zgłoszenia jest do 30 kwietnia 2023 r.

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). Konkurs dla pań odbywać się będzie na Mazowszu już po raz czwarty, a dla panów – Gentleman D. – po raz drugi.
Niezależnie od tego, czy ktoś ubiega się o tytuł Mazowieckiej Lady D. czy Mazowieckiego Gentlemana D., kandydatury można zgłaszać w sześciu kategoriach. Pięć z nich skierowanych jest do osób z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do osób w wieku od 15 do 26 lat, wyróżniających się w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla osób z niepełnosprawnościami działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców np. w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Ostatnia kategoria w obu konkursach – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i adekwatnie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowane są do osób pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać do 30 kwietnia 2023 r. Przyjmowane są wyłącznie na wypełnionym formularzu konkursowym, który dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie” lub „Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenie” osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby MCPS w Warszawie (ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie). Więcej szczegółów – w tym regulamin obu konkursów dostępne są pod adresami:
mcps.com.pl/kategoria/mazowiecka-lady-d/

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy