Kontynuowane są badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niektóre obejmują swoim zasięgiem część terenu gminy Brwinów.

Dr inż. Sławomira Hajduk z Politechniki Białostockiej zwraca się o wypełnienie do 31 lipca 2021 r. ankiety, w których mieszkańcy mogą ocenić swoją miejscowość i pracę urzędników.

Europejska kampania „Rights for all seasons/prawa przez cały rok” zwraca uwagę na prawa pracowników sezonowych. Więcej informacji w urzędach prac oraz na stronach rights for all seasons lub EURES.

Od 5 do 26 lipca 2021 r. konsultowany jest program, który zakłada połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody, aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Na lata 2021-2022 zaplanowano realizację 38 projektów zapewniających rozwój cyfrowy w dziedzinach opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony powietrza, planowania przestrzennego i in. Zainteresowani mogą zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju społeczeństwa cyfrowego na Mazowszu.

Czytaj więcej...