Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje trwają od 30 lipca do 15 września 2021 r.

Kontynuowane są badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niektóre obejmują swoim zasięgiem część terenu gminy Brwinów.

Dr inż. Sławomira Hajduk z Politechniki Białostockiej zwraca się o wypełnienie do 31 lipca 2021 r. ankiety, w których mieszkańcy mogą ocenić swoją miejscowość i pracę urzędników.

Europejska kampania „Rights for all seasons/prawa przez cały rok” zwraca uwagę na prawa pracowników sezonowych. Więcej informacji w urzędach prac oraz na stronach rights for all seasons lub EURES.