Fundacja Ludzie są Najważniejsi zaprasza do dołączenia do nowego projektu "Historie Opowiedziane".  Celem jest upamiętnienie lokalnych społeczników, których wspominać będą żyjący świadkowie ich działalności.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór do organu doradczego w zakresie klimatu, energii i środowiska. Do Młodzieżowej Rady Klimatycznej zostaną powołane 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat. Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r.

Tematem III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, są mozaiki, freski, sgraffita i inne dekoracje architektoniczne.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 sierpnia br.

Czytaj więcej…

Od 11 do 13 czerwca br., w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje III Krajowe Dni Pola. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, rolników, producentów rolnych, firmy działające na rzecz sektora rolnego, doradców i przedstawicieli instytutów badawczo- naukowych.